Vastuullisuus

Marraskuussa 2022 Reka Kaapeli hyväksyttiin Yk:n Cloblal Compactin jäseneksi, maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. Clobal Compact –aloitteeseen liittymisen kautta Reka sitoutuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen. Cabler -sovellus kuuluu osana ympäristövastuullisuus periaatetta.

Cabler-kelanhallintajärjestelmä –
osa kestävän kehityksen strategiaa

Cabler kelanhallintasovellus luo lisäarvoa niin sitä käyttäville yrityksille kuin ympäristölle tehostamalla
projektinhallintaa, kelojen kiertoa ja logistiikkaan liittyviä siirtoja. Cablerin tavoitteena on digitalisoida
toimintoja, jolloin voidaan seurata myös kelan koko elinkaaren vaikutusta ympäristöön.

Cablerin projektinhallinnalla käyttäjä pystyy jakamaan kelat oikeille työmaille ja seuraamaan lähes
reaaliaikaisesti kaapelin kulutusta. Helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella kirjaukset pystytään
tekemään työmailla. Mobiilin GPS paikantaa kelat kartalle, jolloin tiedetään missä kelat liikkuvat.
Seuranta perustuu yksilölliseen kelanumeroon skannaamalla kelan QR-koodi.

Kun tiedetään missä kelat ovat ja paljonko niissä on kaapelia, pystytään tehostamaan kaapelien
käyttöä eri työmaiden välillä sekä ennakoimaan esim. lisätilausten tarve. Tyhjien kelojen näkyminen
kartalla auttaa logististen ratkaisujen suunnittelussa. Pyrkimyksenä on vähentää turhia logistisia
liikutteluja ja yhdistää kelojen viennit ja palautukset samoille reiteille.

Reka on julkaissut kelojen käsittelyoppaan, jossa kerrotaan, miten keloja tulee käsitellä prosessien
aikana oikein. Ohjeita noudattamalla vältetään vaaratilanteita ja materiaalivahinkoja.

Versowood Riihimäki on kelojen palautuspiste, jossa vaurioituneet kelat korjataan takaisin kiertoon
Jos kela on korjauskelvoton, se puretaan ja osat kierrätetään asianmukaisesti. Digitalisoimalla koko
kelakiertoa, pystytään seuraamaan kelojen kiertonopeutta, romutettavien kelojen määrää sekä
palautumattomien kelojen määrää.

Cabler on kelanhallinnan työkalu, jota kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa vastaamaan heidän
tarpeisiinsa, ottamalla huomioon myös vastuullisuus periaatteet.